dinsdag 16 februari 2010
BOOTLEG
UIT:
De 60 beste dancetracks van de afgelopen 10 jaar (De Morgen, 11 februari 2010)

CONTEXT:
Het legendarische StuBru-danceprogramma Switch bestaat tien jaar. Daarmee is het officieel een van de langstlopende radioshows op de jongerenzender. En een van de meest invloedrijke ook: Switch-compilaties gaan nog altijd vlot over de toonbank en heel wat dj-sessies die uitgezonden werden, hebben wereldwijd hun weg gevonden via BOOTLEGS en mp3-files.

BETEKENIS:
illegaal geproduceerde muziekopname

UITSPRAAK:
[boet-lek]

WOORDFEIT:
Letterlijk betekent bootleg 'schacht van een laars'. In de jaren twintig, ten tijde van de drooglegging, was het in de VS verboden alcoholische dranken te verhandelen. Als reactie werd er uiteraard veel gesmokkeld, en de schacht van een laars was een handige verstopplek. Daardoor kreeg bootleg de algemenere betekenis 'smokkelwaar', 'illegaal product'. Sinds ongeveer de jaren zeventig (toen de cassettebandjes in zwang kwamen) is het vooral een begrip in de muziekwereld.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.