dinsdag 16 december 2014
 
 

brevier (het)

betekenis

geheel van vaste dagelijkse gebeden

uitspraak

[bruh-vier]

citaat

"In zijn particuliere leven heeft de kardinaal zich altijd onberispelijk gedragen. Hij is ook een oprecht vrome priester die dagelijks de mis opdraagt, zijn brevier bidt en zich verdiept in geestelijke lectuur."
Bron: Kardinaal Simonis wist al veel eerder van misbruik (Emiel Hakkenes, Trouw, 13 december 2014)

woordfeit

Een brevier is een boek waarin staat welke gebeden een rooms-katholieke geestelijke op welk tijdstip dient te bidden of te zingen. Daarnaast kan brevier het geheel van die gebeden aanduiden, zoals in het citaat hierboven.
Brevier is ontleend aan het Latijnse breviarium, dat letterlijk 'samenvatting' betekent: brevieren waren verkorte versies van oudere, dikkere gebedenboeken. Breviarium hoort bij het werkwoord breviare 'samenvatten', een afleiding van brevis 'kort'.
Op Literatuurgeschiedenis.nl is meer te lezen over gebedenboeken in het algemeen en brevieren in het bijzonder.

 
 
 
   
 
   Aan-/afmelden  Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.