donderdag 18 maart 2010
CENSOR
UIT:
Kerk schrapt liederen Oosterhuis (NOS.nl, 17 maart 2010)

CONTEXT:
De katholieke kerk wil dat enkele liederen van onder anderen Huub Oosterhuis en Ida Gerhardt niet meer in de kerk worden gezongen. CENSOR Mennen van het bisdom Den Bosch vindt dat de liederen te vaag zijn en te weinig over God gaan.

BETEKENIS:
(hier:) kerkelijk beoordelaar van liederen, boeken, etc.

UITSPRAAK:
[sen-sor]

WOORDFEIT:
Het woord censor duidt al van oudsher een ambt aan. In de Romeinse tijd hielden censoren zich bezig met volkstellingen, belastingzaken en zedelijk toezicht. Het Latijn kende voor censor ook al de betekenissen 'zedenrechter' en 'scherp criticus'.
De kerkelijke censor beoordeelt of liederen, boeken en andere kerkelijke publicaties toelaatbaar zijn. Bij goedkeuring spreekt de censor een nihil obstat ('er is geen bezwaar') uit, en krijgt de publicatie een imprimatur ('het mag gedrukt worden').

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.