dinsdag 13 november 2012
CHANTABEL
UIT:
Affaire rond overspelige oud-CIA-baas breidt zich uit (Shari Deira, Elsevier, 13 november 2012)

CONTEXT:
David Petraeus (60) legde vrijdag zijn functie bij de CIA neer omdat hij vanwege een buitenechtelijke affaire CHANTABEL zou zijn.

BETEKENIS:
gemakkelijk te chanteren

UITSPRAAK:
[sjan-ta-buhl]

WOORDFEIT:
Chantabel is met het achtervoegsel -abel ('in staat zijnd tot') afgeleid van chanteren 'afpersen, voor het blok zetten' (veelal door te dreigen met het openbaar maken van vertrouwelijke informatie).
Chanteren gaat uiteindelijk terug op het Franse chanter 'zingen', of preciezer: op de (informele) uitdrukking faire chanter quelqu'un. Die betekende letterlijk 'iemand laten zingen', maar werd vooral figuurlijk gebruikt voor 'iemand tot bekennen dwingen', en later voor 'iemand afpersen'. Vergelijkbaar is het Bargoense woord zingen voor 'bekennen, doorslaan bij de politie'.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.