Woordpost logo Onze Taal logo
dinsdag 5 november 2013
 
 

chassidisch

betekenis

(ultra-)orthodox joods

uitspraak

[chas-sie-dies]

citaat

"Chassidische joden die hun kinderen naar privéscholen sturen die niet erkend zijn of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, moeten vanaf dit schooljaar uitgebreide info geven over de inhoud van dat 'huisonderwijs', dat sterk religieus gericht is."
Bron: Antwerpse rechtbank onbevoegd om te oordelen over huisonderwijs chassidische joden (De Standaard, 28 oktober 2013)

woordfeit

Chassidisch hoort bij chassidisme. Daarmee kunnen historisch gezien verschillende stromingen binnen het jodendom aangeduid worden, maar tegenwoordig duidt het op de orthodoxe beweging die in de achttiende eeuw is ontstaan in Polen. De grondlegger was rabbijn Israël ben Eliëzer, bijgenaamd Baäl Sjem Tov ('Meester van de Goede Naam'). Hij vond niet alleen studie van de heilige boeken en het naleven van joodse wetten van belang, maar ook een mystiek, vreugdevol en persoonlijk geloof. Chassidische joden zijn vaak herkenbaar aan hun zwarte kleding en haardracht.
Chassidisch gaat terug op het Hebreeuwse woord chassied (meervoud chassidim), dat 'de getrouwe, de vrome' betekent.

 
 
 
  Onze Taal-app  
 
  pointer Aan-/afmelden pointer Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.