dinsdag 23 juli 2013
COMMUNITARIST
UIT:
De filosoof en de kinky seks (Carel Peeters, Vrij Nederland, 22 juli 2013)

CONTEXT:
Verbrugge is een gemeenschapsdenker, een COMMUNITARIST die het masochisme van de vrouw in Vijftig tinten zelfs vergelijkt met het offer dat Christus voor de mensheid bracht.

BETEKENIS:
aanhanger van het communitarisme; gemeenschapsdenker

UITSPRAAK:
[kom-mu-nie-ta-rist]

WOORDFEIT:
Het communitarisme is een politieke filosofie waarin sociale verbanden centraal staan. De mens wordt niet in de eerste plaats als onafhankelijk individu gezien, maar als deel van een gemeenschap, bijvoorbeeld de familie, de buurt, de kerk of moskee, de stad, etc.
Het woord communitarisme is uiteindelijk terug te voeren op de Latijnse woorden communis 'gemeenschappelijk' en communio 'gemeenschap', waar ook veel andere woorden op teruggaan, zoals communautarisme 'het streven de gemeenschapszin te bevorderen' en commune 'leefgemeenschap'.

Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.