Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
31 oktober 2016
 
compendium (het)
betekenis
samenvattend handboek
 
uitspraak
[kom-pen-die-um]

citaat
"Bijna drie jaar schreef culinair journalist Onno Kleyn aan zijn compendium. Hij knoopt daarin ingrediënten aan bereidingswijzen, aan etiquette, hij vertelt over smaken, snijtechniek en landenkeukens, ja over wat al niet."
Bron: De grote Kleyn over smaken, snijtechniek en landenkeukens (Onno Kleyn, de Volkskrant, 29 oktober 2016)

woordfeit
Het woord compendium komt uit het Latijn: het is in die taal gevormd van com- 'samen, mee-' en pendere in de betekenis 'wegen'. Het ging bij het woord compendium oorspronkelijk waarschijnlijk om geld dat 'in zijn geheel gewogen' werd (om de waarde ervan te bepalen), waardoor het ook 'winst' of 'voordeel, besparing' kon gaan betekenen. Uit de betekenis 'besparing' zijn de betekenissen 'verkorting' en 'samenvatting' ontstaan.
Het woord compensatie 'vereffening, genoegdoening' is er indirect mee verwant: in het Latijnse compensatio zit het werkwoord pensare 'afwegen, vereffenen', dat een afleiding is van het hierboven genoemde pendere. 

Let op: nieuwe vaste dagen voor Woordpost
De verschijningsdagen van Woordpost zijn veranderd. Met ingang van vandaag verschijnt deze nieuwsbrief op maandag en donderdag (in plaats van dinsdag en donderdag). 
 
 
 
Nieuw nummer Onze Taal
 
NOVEMBEREDITIE. De bakermat van de beschaving was Atlantis. Talen in warme landen zijn mooier. En de eerste taal ter wereld? Dat was het Nederlands! Het zijn enkele van de bizarre taalkundige theorieën die aan bod komen in het nieuwe nummer van Onze Taal, dat afgelopen vrijdag is verschenen.

Daarnaast is er in dit nummer aandacht voor het Europees Parlement, waar maar liefst 24 talen te horen zijn. Hoe kan het dat dit werkt? En hoe is het gesteld met de sekseneutraliteit van het Nederlands? Welk voornaamwoord kunnen we gebruiken voor iemand die zich geen man of vrouw voelt, of juist allebei tegelijk?

Dit en meer leest u in het novembernummer van Onze Taal. Nog geen lid? Meld u aan. 
Bekijk de inhoudsopgave
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief