donderdag 8 november 2012
CONSOLIDEREN
UIT:
Vier jaar consolidatie is niet genoeg (Aart Brouwer, De Groene Amsterdammer, 7 november 2012)

CONTEXT:
Het zijn drie verworvenheden die beslist de moeite waard zijn om te behouden.
Maar CONSOLIDEREN is niet genoeg. Er blijven nog heel wat grote problemen over die schreeuwen om een doortastende aanpak. De werkloosheid in de VS nadert de tien procent.


BETEKENIS:
bestendigen, laten voortduren, duurzaam maken

UITSPRAAK:
[kon-so-lie-dee-ruhn]

WOORDFEIT:
Het is niet moeilijk om in consolideren het woord solide 'stevig, vast' te herkennen. Het Latijnse consolidare 'vastmaken, verstevigen' is dan ook opgebouwd uit com- 'samen' en solidus 'stevig'.
Consolideren heeft verschillende betekenissen. Als je je voorsprong consolideert, verstevig je die voorsprong en kun je hem langer vasthouden. En kortlopende schulden kunnen worden geconsolideerd tot schulden of leningen voor de lange termijn. Onder medici ten slotte kan consolideren slaan op het helen van botbreuken.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.