donderdag 15 september 2011
CONTEMPLATIE
UIT:
Meesterwerk Rembrandt even terug (NOS.nl, 12 september 2011)

CONTEXT:
Met de komst van het meesterwerk start De Nieuwe Kerk een traditie om elk jaar een directeur van een vermaard museum te vragen een stuk te kiezen voor een tentoonstelling. "Steeds zal het gaan om een belangrijk werk dat vraagt om CONTEMPLATIE en introspectie."

BETEKENIS:
(godsdienstige) bespiegeling, overpeinzing

UITSPRAAK:
[kon-tem-pla-(t)sie]

WOORDFEIT:
Contemplatie komt via het Frans van het Latijnse contemplatio 'beschouwing'. In het werkwoord contemplari 'beschouwen', waarvan het afgeleid is, is het woord 'tempel' te herkennen. Het Latijnse woord templum, letterlijk 'afbakening', duidde onder meer de ruimte aan waarin priesters de (voorspellende) vlucht van vogels aanschouwden.


Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.