donderdag 8 oktober 2015
 
 

contrabande (de)

betekenis

smokkelwaar

uitspraak

[kon-tra-ban-duh]

citaat

"De Inspectie concludeert dat bij vijf van de zeven onderzochte klinieken onvoldoende zicht bestond op de risico's op invoer van metaalhoudende contrabande door onbegeleide tbs-gestelden."
Bron: 'Tbs-klinieken moeten meer doen om invoer drugs te voorkomen' (Nationale Zorggids, 5 oktober 2015)

woordfeit

Contrabande, dat aan het Frans ontleend is, is in het Italiaans gevormd van contra 'tegen' en bando 'wetsvoorschrift'. Aan bando ligt het Latijnse bannum 'rechtsgebied' ten grondslag, een afleiding van bannire 'verbannen'. Dat werkwoord is weer ontleend aan een Germaans woord dat in het Nederlands nog voortleeft in ban en verbannen. Het Latijnse bannire heeft via het Italiaanse bandito 'verbannene' onder meer het woord bandiet opgeleverd. Het verband tussen smokkelwaar en bandieten is dus niet toevallig.

 
 
 
 


Bezoek onze nieuwe spellingwebsite!
 
 
   Aan-/afmelden  Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.