donderdag 28 april 2011
CONTRASEIGN
UIT:
Rituele slacht zorgt voor verlegenheid (Lex Oomkes, Trouw, 27 april 2011)

CONTEXT:
Het allermoeilijkst is de afweging echter voor het kabinet, dat uiteindelijk, mocht het zover komen als ook de Eerste Kamer uiteindelijk de initiatiefwet van Thieme aanneemt, de wet met een CONTRASEIGN zal moeten bekrachtigen.

BETEKENIS:
medeondertekening door een minister of staatssecretaris

UITSPRAAK:
[kon-tra-sè(n)] (met een nasale è-klank) of [kon-tra-sein]

WOORDFEIT:
Een wet of besluit moet altijd door de koningin en door de verantwoordelijke minister of staatssecretaris worden ondertekend. De ondertekening door de bewindspersoon heet contraseign. Het bijbehorende werkwoord is contrasigneren.
Contraseign is via het Franse contreseign afkomstig van het Latijnse contrasignum, dat letterlijk 'tegenzegel' betekent. Op officiële documenten werd vroeger ter bekrachtiging een zegel gedrukt (de voorloper van de handtekening); aan de achterkant daarvan kon als extra waarborg een tegenzegel worden gezet. Dat was in feite hetzelfde als de (huidige) medeondertekening.

8 nummers en boekje voor 25

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.