Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
30 januari 2017
 
corrosie (de)
betekenis
aantasting van materiaal door bijvoorbeeld roest of verwering
  
uitspraak
[kor-ro-zie]

citaat
“Het beeldmerk van Dow Terneuzen (...) is in 1971 in gebruik genomen. Na verloop van tijd is het staal van de tank aangetast door corrosie. Vandaar dat die buiten bedrijf is gesteld en nu wordt gesloopt.”
Bron: Beeldmerk Dow tegen de vlakte (PZC, 26 januari 2017)

woordfeit
Corrosie betekent letterlijk ‘het wegknagen, oplossen’. Het is via het Franse corrosion terug te voeren op het Laatlatijnse corrosio, dat eveneens ‘het inbijten, aantasten’ betekent. Corrosie wordt vaak gebruikt voor het aangetast raken van metalen, bijvoorbeeld door roestvorming. Maar ook in bijvoorbeeld de geologie wordt het woord gebruikt, voor afslijping door stromend water.
Het bijbehorende werkwoord is corroderen ‘inbijten, aanvreten, roesten’. In het Latijnse werkwoord corrodere voor ‘wegknagen’ is het voorvoegsel com- ‘met’ samengesmolten met het werkwoord rodere ‘knagen, verteren’. Van het voltooid deelwoord corrosus is het zelfstandig naamwoord corrosio afgeleid.
 
 
 
(Aanbod van Onze Taal)
Combinatiewoordenboek
 
Inlichtingen  kun je ‘inwinnen’, boodschappen ‘haal’ je of ‘doe’ je. Dit soort vaste verbindingen – het Nederlands kent er duizenden – worden door de grotere woordenboeken niet systematisch beschreven. Het Combinatiewoordenboek doet dat wel.

Dit voor het Nederlands unieke boek geeft van bijna drieduizend zelfstandige naamwoorden de bijbehorende vaste werkwoorden (in totaal bijna 58.000 combinaties), en illustreert iedere combinatie met een duidelijke voorbeeldzin.
 
Bestel nu
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief