donderdag 5 november 2009
CURIE
UIT:
Gehele Utrechtse curie naar de Maliebaan (RKKerk.nl, 3 november 2009)

CONTEXT:
Het aartsbisdom zegt te hopen dat vóór eind 2010 alle werknemers in de 'unielocatie' zijn ondergebracht. "Om de gehele CURIE in de twee panden aan de Maliebaan te huisvesten, zijn wel een kleine verbouwing en aanpassing noodzakelijk. Die starten vermoedelijk in de eerste maanden van het nieuwe jaar."

BETEKENIS:
de beambten die een bisschop bijstaan in het bestuur van zijn bisdom

UITSPRAAK:
[ku-rie]

WOORDFEIT:
Curie komt van het Latijnse curia, dat ontstaan is uit com 'samen' en vir 'man'. Curia had verschillende betekenissen; zo werd het gebruikt voor de plaats waar in de Oudheid de Romeinse senaat vergaderde. Buiten Rome was het de aanduiding voor een raadhuis, en het werd ook gebruikt in de betekenis 'paleis van een vorst' en 'hofhouding van een vorst'.
Tegenwoordig wordt er onderscheid gemaakt tussen de pauselijke/Romeinse curie 'de pauselijke beambten betrokken bij het algemeen kerkbestuur' en de in bovenstaande context bedoelde bisschoppelijke curie.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.