donderdag 18 oktober 2012
DEGRESSIVITEIT
UIT:
Netwerk tegen Armoede naar RvS tegen dalende werkloosheidsuitkeringen (Stig Geukens, Het Laatste Nieuws, 17 oktober 2012)

CONTEXT:
Vanaf 1 november wordt de 'versterkte DEGRESSIVITEIT' van de werkloosheidsuitkeringen van kracht. Uitkeringen voor langdurig werkzoekenden dalen dan in verschillende fases tot een forfaitair minimum dat ver onder de armoedegrens ligt, zegt het Netwerk.

BETEKENIS:
het onderhevig zijn aan geleidelijke daling

UITSPRAAK:
[dee-gres-sie-vie-teit]

WOORDFEIT:
Degressiviteit hoort bij het bijvoeglijk naamwoord degressief: 'dalend naarmate iets anders hoger, groter of langer wordt'. Zo zijn degressieve tarieven tarieven die verhoudingsgewijs lager worden naarmate datgene waarvoor betaald moet worden omvangrijker wordt: bijvoorbeeld 15 euro voor 30 minuten fitnessen en 25 euro voor een uur.
Het Latijnse degressio betekent 'afdaling'. Het is een afleiding van het werkwoord degredi (voltooid deelwoord degressum), waarin de- 'omlaag' betekent en gredi 'gaan'.

Woordspot (voor scholieren) gaat vandaag over opschorten.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.