dinsdag 9 juli 2013
DENOMINATIE
UIT:
Waarom Littooij naar Ibn Ghaldoun de helpende hand uitsteekt (www.besturenraad.nl, 4 juli 2013)

CONTEXT:
De islamitische school kan niet samengevoegd worden met CVO Rotterdam omdat dan leraren die op de ene school boventallig worden, mogelijk op een school van een andere DENOMINATIE moeten gaan werken.

BETEKENIS:
religieuze of levensbeschouwelijke richting

UITSPRAAK:
[dee-no-mie-naa-(t)sie]

WOORDFEIT:
Letterlijk betekent denominatie 'naamgeving', 'onderscheiding door een naam'. Het is afgeleid van het Latijnse denominare 'noemen naar'. In algemene zin wordt denominatie gebruikt om een bepaalde geloofsrichting of levensbeschouwelijke stroming aan te duiden, bijvoorbeeld rooms-katholiek, protestants, humanistisch of islamitisch.
Vaak wordt denominatie gebruikt voor een specifieker onderscheid. Zo zijn er binnen de gereformeerde gezindte allerlei denominaties te onderscheiden, elk met een eigen geloofstraditie en organisatie: de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, enz.


Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.