dinsdag 19 juni 2012
DESOLAAT
UIT:
Grieken kiezen voor euro (Rob Koenders, De Telegraaf, 18 juni 2012)

CONTEXT:
Griekenland is in DESOLATE toestand. De Griekse economie is volledig in elkaar gestort en is tot halverwege de afgrond gedonderd.

BETEKENIS:
troosteloos, ontredderd

UITSPRAAK:
[dee-zo-laat]

WOORDFEIT:
Desolaat is ontleend aan het Latijnse desolatus 'verlaten, vereenzaamd', het voltooid deelwoord van desolare 'verlaten, alleen laten'. Dat is een afleiding van solus 'alleen', waar we ook woorden als solo 'alleenzang, individueel' en solitair 'alleen levend' aan te danken hebben.
De betekenis heeft zich in de loop van de eeuwen uitgebreid naar 'eenzaam', 'troosteloos', 'terneergeslagen' en 'ontredderd'. In de combinatie desolate boedel betekent het 'failliet'.

100 jaar Van Dale

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.