dinsdag 20 augustus 2013
DICHOTOMIE
UIT:
De stille revolutie (Dennis Schep, Joop.nl, 14 augustus 2013)

CONTEXT:
Zoals elke DICHOTOMIE is ook die tussen confrontatie en exodus een grove simplificatie van de realiteit.

BETEKENIS:
tweedeling, onderscheid

UITSPRAAK:
[die-cho-to-mie]

WOORDFEIT:
Dichotomie was oorspronkelijk een filosofische term om een tweedeling binnen één begrip aan te duiden. Zo is het begrip 'mensen' onder te verdelen in 'mannen' en 'vrouwen', en 'metalen' in 'edele metalen' en 'niet-edele metalen'. Plato probeerde met zulke tweedelingen een begrip precies te definiëren. Later kreeg dichotomie een algemenere betekenis.
Het woord komt van het Oudgriekse dichotomia 'halvering', het zelfstandig naamwoord bij dichotomein 'in twee stukken hakken/verdelen'. Hierin zitten het woord dicha 'in tweeën' en een afleiding van temnein 'snijden'.

Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.