dinsdag 7 februari 2012
DISCRETIONAIR
UIT:
Leers beloonde bekendheid Mauro (Camil Driessen, De Pers, maandag 6 februari 2012)

CONTEXT:
In een opiniestuk schreef Leers dat zijn DISCRETIONAIRE bevoegdheid voor iedereen gelijk moest gelden, 'niet alleen voor jonge mensen met een mooi gezichtje of aansprekende tongval die door de media worden geplugd.'

BETEKENIS:
aan eigen inzicht overgelaten

UITSPRAAK:
[dis-kree-(t)sjo-nèèr]

WOORDFEIT:
Discretionair is uit het Frans overgenomen. Het is afgeleid van discrétion, dat 'scheiding, onderscheidingsvermogen' betekent, net als het Latijnse discretio waarop het teruggaat. Aan de basis ervan ligt het werkwoord discernere 'onderscheiden', waarvan ook discretie 'bescheidenheid', 'vrije beslissing' en discreet 'bescheiden' zijn afgeleid.
Discretionair wordt vaak gebruikt in de combinatie discretionaire bevoegdheid, de bevoegdheid van een minister om naar eigen inzicht te beslissen. Maar ook rechters hebben binnen de wettelijke kaders discretionaire macht, de ruimte om naar eigen inzicht te beslissen.





10 nummers en boekje

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.