Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
19 januari 2017
 
disproportioneel

betekenis
onevenredig, niet in verhouding
  
uitspraak
[dis-pro-por-(t)sjo-neel]

citaat
“De 29-jarige Manning is een van de 275 veroordeelde mensen die van de vertrekkende president gratie krijgen of van wie de celstraf wordt verkort.
Obama noemde de straf van Manning vandaag ‘disproportioneel’, vergeleken met de straf die anderen kregen voor het lekken van geheimen.”
Bron: Obama waarschuwt: “Momentum voor tweestatenoplossing is voorbij aan het gaan” (De Morgen, 18 januari 2017)

woordfeit
Het Latijn kende het woord proportia voor ‘evenredigheid’. Het bijvoeglijk naamwoord voor ‘naar evenredigheid, in verhouding’, proportionalis, kwam in het Frans terecht als proportionnel en daarna in het Nederlands als proportioneel. Het Latijnse voorvoegsel dis- drukt vervolgens uit dat het om het tegendeel of het tegenovergestelde gaat. Een Nederlandsere variant van disproportioneel is buitenproportioneel.

 
 
 
(Aanbod van Onze Taal)
Nieuw boek van Onze Taal: Grammatica
 
In Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht wordt een breed scala aan grammaticale termen uitgelegd – van ‘zelfstandig naamwoord’ tot ‘rangtelwoord’ en van ‘lijdend voorwerp’ tot ‘bepaling van gesteldheid’. De uitleg bij elk grammaticaal begrip is kort en krachtig; de vele voorbeelden zorgen voor extra duidelijkheid. Bovendien zijn er kaders toegevoegd waarin je het antwoord vindt op veelgestelde grammaticale vragen.

Dat alles maakt dit boek tot hét hulpmiddel om (weer) thuis te raken in de grammatica van het Nederlands. Grammatica is onmisbaar voor scholieren, studenten én hun docenten!

Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht is geschreven door de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal. 
Bestel nu
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief