dinsdag 25 oktober 2011
DRONE
UIT:
Amerikaanse drone en Frans gevechtsvliegtuig vielen Kadhafi-konvooi aan (Knack, 20 oktober 2011)

CONTEXT:
Een Amerikaanse DRONE en een Frans gevechtsvliegtuig hebben volgens de Amerikaanse nieuwszender Fox News kort voor de dood van Moammar al-Kadhafi in LibiŽ een konvooi beschoten, waarin de kolonel onderweg zou zijn geweest.

BETEKENIS:
onbemand vliegtuig dat van afstand bestuurbaar is

UITSPRAAK:
[droon]

WOORDFEIT:
Drone is eigenlijk het Engelse woord voor 'dar, mannetjesbij'. Hetzelfde woord heeft ook in het Nederlands bestaan; drone of dorne was volgens het Middelnederlandsch woordenboek een benaming "van verschillende insecten, vooral van eene bepaalde soort van bij, de broedbij (...); ook nu en dan voor hommel". Het Engelse en het Nederlandse woord gaan terug op een Germaans woord dat een nabootsing was van het zoemende geluid; ook dreunen hangt daarmee samen.
De drone als vliegtuig dankt zijn naam aan het zoemende geluid dat hij maakt bij het vliegen.

leestekencursus

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.