donderdag 10 mei 2012
EFEMEER
UIT:
Eleanor Bauer hangt in de touwen (Els Van Steenberghe, Knack.be, 9 mei 2012)

CONTEXT:
Toch is deze minutieus uitgewerkte voorstelling te fragmentarisch. Tentative Assembly (The Tent Piece) blijft daardoor wat EFEMEER.

BETEKENIS:
(hier:) kortstondig, niet-blijvend

UITSPRAAK:
[ee-fee-meer]

WOORDFEIT:
Efemeer gaat op het Griekse ephèmeros terug, dat 'kortstondig, één dag durend' betekende. Het is een samensmelting van het voorzetsel epi 'op' en hèmera 'dag'.
Van ephèmeros is ook efemeriden afgeleid, de benaming voor eendagsvliegen. En efemere planten zijn planten die het slechts zeer kort op een bepaalde plaats volhouden.


Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.