donderdag 27 september 2012
EIGENRICHTING
UIT:
Wat bestuurder vindt van geweld doet niet ter zake, Justitie beslist (Adri Vermaat, Trouw, 27 september 2012)

CONTEXT:
De aanmoediging van de burgemeester van Zaltbommel die 'Sla ze maar verrot' riep, kan beter niet als richtlijn worden gevolgd. Die zinsnede immers kan worden uitgelegd als EIGENRICHTING, met alle juridische gevolgen van dien.

BETEKENIS:
het recht in eigen hand nemen, zichzelf recht verschaffen

UITSPRAAK:
[ei-guhn-rich-ting]

WOORDFEIT:
Het woord richting betekent niet alleen 'koers, route', maar is ook een afleiding van richten in de verouderde betekenis 'recht doen, oordelen, vonnissen'. Om die betekenis gaat het in eigenrichting, en bijvoorbeeld ook in volksgericht. Richten is verwant aan recht; het is er in het Oudnederlands van afgeleid.
Het Juridisch woordenboek omschrijft eigenrichting als "het zichzelf recht verschaffen zonder rechtsgang, zonder voorkennis van de overheid en zonder gebruik van de haar verstrekte machtsmiddelen".


Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.