donderdag 1 maart 2012
EMOLUMENTEN
UIT:
Staatsolie krijgt nieuwe president-commissaris (Radio mArt, 29 februari 2012)

CONTEXT:
Hij werkte zich vorige week in de problemen met nagenoeg de totale managementstaf van het staatsbedrijf toen hij de beslissing nam om belangrijke delen van hun salarissen en EMOLUMENTEN voor onbepaalde tijd aan te houden.

BETEKENIS:
bijverdiensten, extra voordelen

UITSPRAAK:
[ee-mo-lu-men-tuhn]

WOORDFEIT:
Emolumenten zijn vergoedingen boven op het gewone salaris; daar kunnen ook vergoedingen in natura toe behoren, zoals een auto of telefoon van de zaak.
Het woord komt uit het Latijn: emolumentum betekende 'winst, voordeel'. Oorspronkelijk ging het om de winst die een molenaar behaalde door het malen van graan en dergelijke: emolumentum betekende 'bedrag dat betaald wordt voor het malen'. Het is een afleiding van het werkwoord emolere 'uitmalen', waarin e- 'uit' betekent en molere 'malen'. Molere en malen zijn etymologisch verwante woorden.

taaltraining

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.