Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
17 augustus 2017
 
encanailleren (zich)

betekenis
zich inlaten met mensen met een twijfelachtige reputatie, rang of stand
  
uitspraak
[â(ng)-ka-na-jee-ruhn]

citaat
“Stuk voor stuk denkers die zich geëncanailleerd hebben met het fascisme en met obscure religies, mystiek of paranormaliteit. Wat ze gemeen hebben, is hun afkeer van de moderniteit, het liberalisme en de centrale positie die daarin aan de mens wordt toegekend.”
Bron: Het veelkoppige monster van Amerikaans rechts (René ten Bos, Vrij Nederland, 15 augustus 2017)

woordfeit
Zich encanailleren is een zeventiende-eeuwse vernederlandsing van het Franse s’encanailler, dat ‘zich inlaten met het gepeupel’ betekent. Of, in de nettere omschrijving van Van Dale Frans-Nederlands: “zich bewegen in kringen van twijfelachtig allooi, zich afgeven met mensen van twijfelachtig allooi, een vleugje couleur locale opdoen”.
S’encanailler is afgeleid van canaille ‘gepeupel’. Dat is ontleend aan het Italiaanse canaglia, waar het woord cane ‘hond’ in besloten ligt; het achtervoegsel -aglia maakt er een verzamelnaam van. Letterlijk betekent canaglia dus ‘troep honden’.

 
 
Onze Taal-congres: ‘Met andere woorden’
 
Welke taal gebruik je wanneer? En wat is het effect van de woorden die je kiest? Deze vragen staan centraal op het congres van Onze Taal, dat op zaterdag 7 oktober plaatsvindt in het Beatrix Theater in Utrecht onder de titel ‘Met andere woorden’. U bent van harte uitgenodigd om deze inspirerende taaldag bij te wonen!

Op onze website vindt u onder meer:
Ook kunt u zich daar natuurlijk aanmelden.
Lees meer
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief