donderdag 10 december 2015
 
 

entameren

betekenis

beginnen met, in gang zetten, in het leven roepen

uitspraak

[en-ta-mee-ruhn] of [a(n)-ta-mee-ruhn]

citaat

"Ten eerste mogen associaties die zich hiertoe geroepen voelen klagers bijstaan bij hun rechtsgang en ook zelf een proces entameren. Doen zij dat gratis? Nou, als klagers in het gelijk worden gesteld, krijgen zij compensatie."
Bron: Haal EU-richtlijn 'Gelijke Behandeling' van de agenda (Frits Bolkestein, de Volkskrant, 7 december 2015)

woordfeit

Entameren komt van het Franse entamer, dat zowel 'aansnijden' als 'beginnen (over)' kan betekenen. Ook het Nederlandse aansnijden kan die figuurlijke betekenis hebben; denk aan een onderwerp aansnijden en een thema aansnijden.
Entamer komt van het middeleeuws Latijnse intaminare, dat zowel 'beginnen' als 'aantasten' kon betekenen. Het woorddeel -taminare, dat verwant is aan tangere 'aanraken', zit ook in contaminare 'vermengen, onzuiver maken', en aan dat werkwoord danken we het woord contaminatie 'verhaspeling van woorden of uitdrukkingen'.

 
 
 
 


Bezoek onze nieuwe spellingwebsite!
 
 
   Aan-/afmelden  Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.