donderdag 16 augustus 2012
EPATEREN
UIT:
Cultuur is oorlog - Leo de Haes (Achille van den Branden, Achillevandenbranden.net, 11 augustus 2012)

CONTEXT:
In de literatuur valt het dan nog behoorlijk mee met de toegankelijkheid. Kunst en muziek hebben in hun drang de burgerlijke cultuur te EPATEREN zich losgezongen van het grote publiek.

BETEKENIS:
verbluffen, overdonderen

UITSPRAAK:
[ee-pa-tee-ruhn]

WOORDFEIT:
Epateren gaat terug op het Franse épater 'verbazen', 'overbluffen'. Dat is opgebouwd uit e 'uit' en pied 'voet'. Oudere betekenissen waren 'de poot breken van iets (bijvoorbeeld een glas)', 'afplatten' en 'laten omvallen'. Het letterlijke 'laten omvallen' is inmiddels figuurlijk geworden: 'laten omvallen van verbazing'.
Naast epateren komt af en toe ook de Franse combinatie épater le bourgeois voor: 'de burger verstomd doen staan', soms met de specifieke bijklank 'bekrompen burgers opzettelijk verbazen of choqueren'.

Elvis was paranoïde; Woordspot vertelt daar meer over.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.