dinsdag 9 juni 2009
EROSIE
UIT:
Laat online strategie niet over aan creatievelingen of ontwikkelaars (Michael Vandenhooft, digimedia.be, 8 juni 2009)

CONTEXT:
Dergelijke problemen komen gewoonlijk voort uit de EROSIE van het concept die optreedt in de loop van het proces, tussen het oorspronkelijke idee en de uitvoering.

BETEKENIS:
afslijting van land; afkalving

UITSPRAAK:
[ee-ro-zie]

WOORDFEIT:
Erosie komt voor in de betekenis 'afslijting van land onder invloed van wind, ijs en water', maar het wordt ook vaak figuurlijk gebruikt: 'afkalving, verwatering'. Het is ontleend aan het Frans (érosion). Érosion is afgeleid van het Latijnse erosio ('het wegvreten'), dat een afleiding is van erodere ('afknagen, wegvreten'). Erodere is gevormd van ex ('uit') en rodere ('knagen').

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.
.