donderdag 24 juli 2014
 
 

escorte (het/de)

betekenis

(gewapende) begeleiding

uitspraak

[es-kor-tuh]

citaat

"De draagploegen zetten ze vervolgens in gereedstaande rouwauto's. Daarna vertrekt de stoet, onder begeleiding van een escorte van de Koninklijke Marechaussee, naar Hollandsche Rading bij Hilversum."
Bron: Vanmiddag komen 74 kisten naar Nederland (Marije Willems, NRC Handelsblad, 23 juli 2014)

woordfeit

Een escorte is een 'gewapend geleide', aldus de woordenboeken: een (vaak uit gewapende militairen bestaand) gezelschap dat een belangrijke tocht begeleidt, ter bescherming of als eerbetoon.
Het woord komt uit het Frans, dat het ontleend heeft aan het Italiaanse scorta 'militaire begeleiding'; dit is oorspronkelijk het voltooid deelwoord van scorgere 'begeleiden'. Daaraan ten grondslag ligt het Latijnse excorrigere 'besturen, begeleiden', een uitbreiding van het werkwoord corrigere 'verbeteren, bijsturen', dat zelf weer opgebouwd is uit het versterkende voorvoegsel com- en regere 'richten, leiden, sturen'.

 
 
 
   
 
   Aan-/afmelden  Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.