donderdag 25 november 2010
EUGENETICA
UIT:
"Picasso was een van de slechtste schilders" (Marun De Viry, Pierre Poucet, Michiel Leen, Knack, 25 november 2010)

CONTEXT:
Tegelijkertijd hebt u hoegenaamd geen bezwaar tegen verregaande vormen van EUGENETICA. Volgens u komen die de mensheid zelfs ten goede.

BETEKENIS:
onderzoek naar factoren om het menselijk ras (genetisch) te verbeteren

UITSPRAAK:
[eu-gee-nee-tie-ka] of [ui-gee-nee-tie-ka]

WOORDFEIT:
Eugenetica, ook wel eugenetiek of eugenese genoemd, wordt vaak geassocieerd met 'het mooier maken van het menselijk ras'. In de wetenschap wordt er ook, ten dele, het onderzoek naar genen die bepaalde ziektes veroorzaken onder verstaan. De term werd in de negentiende eeuw al gebruikt voor het fokken van dieren voorzover dat gericht was op verbetering van het ras.
Eugenetica is gevormd met de Griekse woorden eu 'goed' en genčtikos 'betrekking hebbend op het ontstaan, de oorsprong, de vorming'; dit laatste is een afleiding van genesis 'wording, vorming, schepping, geboorte'.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.