donderdag 5 september 2013
EXEGEET
UIT:
Tekst en context (Aza Goudriaan, Reformatorisch Dagblad, 4 september 2013)

CONTEXT:
Hoe zit het bijvoorbeeld met het Bijbelboek Spreuken? Staat elke afzonderlijke spreuk op zichzelf, of levert pas de context een goed begrip op? EXEGETEN denken er verschillend over.

BETEKENIS:
tekstuitlegger

UITSPRAAK:
[ek-see-geet] of [ek-suh-geet]

WOORDFEIT:
Een exegeet is iemand die aan exegese doet: 'tekstuitleg, interpretatie'. Het gaat daarbij vaak om het uitleggen of interpreteren van bijbelse teksten.
Exegeet en exegese komen van de Griekse woorden exegetès 'uitlegger' en exegesis 'interpretatie'. Dit zijn afleidingen van het werkwoord exegeisthai 'voorgaan, de weg wijzen' (figuurlijk: 'laten zien, uitleggen'), waar het werkwoord hègeisthai 'spoorzoeken, de weg vinden' in zit.

Woordspot (onze nieuwsbrief voor scholieren en hun docenten) legt vandaag uit wat coalitie betekent.

Cadeau-aanbieding

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.