Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
29 september 2016
 
exorbitant
betekenis
buitensporig, alle perken te buiten gaand

uitspraak
[ek-sor-bie-tant]

citaat
"Wij vinden dat het tijd wordt dat ontgroenen stopt. Wat introductieperiode heet, moet daadwerkelijk een introductieperiode zijn. We hebben door de gebeurtenissen van de afgelopen weken vastgesteld dat het blote feit dat er ontgroend wordt, leidt tot dit soort exorbitante incidenten."
Bron: Groningen wil af van ontgroeningen na 'exorbitante incidenten' Vindicat (Jurre Van den Berg, de Volkskrant, 29 september 2016)

woordfeit
Exorbitant komt - hetzij via het Frans, hetzij rechtstreeks - van het Latijnse exorbitans 'afwijkend'. Dat is het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord exorbitare, dat letterlijk 'van het pad raken, uit het spoor raken' betekent: het is gevormd van ex- 'uit, van, buiten' en orbita 'wagenspoor, baan, pad'. Het Nederlandse buitensporig betekent dus bijna letterlijk hetzelfde.
Het Latijnse orbita vinden we onder meer nog terug in orbit, het Engelse woord voor 'baan rondom een hemellichaam' (bijvoorbeeld van een maan of een satelliet).
 
 
 
Trainingskalender Onze Taal
Download onze nieuwe brochure!
Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.
 
okt
Complete training spelling
Arnhem (1 dag)
Tijdens deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, werkwoordspelling, enzovoort. 
Bekijk het filmpje over deze training.
 
NOV
12
Opfristraining taalregels
Amsterdam (1 dag)
Met deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, grammatica en leestekens op. 
Bekijk het filmpje over deze training.
 
nov
22
Training praktische grammatica en leestekens
Arnhem (1 dag)
Deze training gaat specifiek over grammatica en leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat passeren de revue, maar ook het juiste gebruik van komma's, dubbele punten, aanhalingstekens, enz. 
Bekijk het filmpje over deze training.
 

 

TAAL
10

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?
Binnen een organisatie is er soms behoefte om de taalkennis van meerdere medewerkers te verbeteren. Onze Taal kan een training op maat geven in uw organisatie. 

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk schrijven. Combi­naties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk.

Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen.

Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator Taaladviesdienst: paula@onzetaal.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief