dinsdag 3 mei 2011
FIAT
UIT:
De doorbraak kwam vier jaar geleden (Trouw, 3 mei 2011)

CONTEXT:
In het Paasweekeinde kreeg een eenheid van ongeveer veertig Navy Seals, geharde Amerikaanse mariniers, de opdracht te oefenen en zich gereed te houden. Het definitieve FIAT van Obama kwam afgelopen vrijdag.

BETEKENIS:
goedkeuring

UITSPRAAK:
[fie-at]

WOORDFEIT:
Fiat is een vorm van het Latijnse werkwoord fieri 'gebeuren', en wel de aanvoegende wijs: het betekent 'dat het geschiede, laat het gebeuren, het mag gebeuren'. Aanvankelijk werd fiat als een tussenwerpsel gebruikt: Maar fiat ... 'maar akkoord ...' In het middeleeuws Latijn werd fiat een zelfstandig naamwoord voor 'goedkeuring, bevel', waarna het ook in het Nederlands 'goedkeuring' ging betekenen.

Op 5 mei verschijnt er geen Woordpost.

8 nummers en boekje voor 25

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.