donderdag 20 oktober 2011
FLUKS
UIT:
'Dexia was het Lehman Brothers van Europa' (Nico Tanghe, De Standaard, 20 oktober 2011)

CONTEXT:
Zijn FLUKSE tred en stevige handdruk is de Franse topman van Dexia nog niet kwijt. Maar bij aanvang van het gesprek is de blik van Pierre Mariani dof en zijn gezicht getekend.

BETEKENIS:
snel, kwiek, stevig

UITSPRAAK:
[fluks]

WOORDFEIT:
De oudst bekende vorm van fluks is het Middelnederlandse vloechs of vluchs. Dit was een (tweede)naamvalsvorm van vloghe 'het vliegen, de vlucht' en betekende 'in de vlucht, vliegensvlug'. In die tijd werd het als bijwoord gebruikt, later ook als bijvoeglijk naamwoord (zoals in het citaat). De v is mogelijk in een f veranderd onder invloed van het Duitse flugs.
Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands meldt als een terzijde dat fluks begin vorige eeuw, toen de burgerluchtvaart net op gang kwam, werd voorgesteld als kernachtig woord voor 'vliegtuig'.

congres Onze Taal

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.