donderdag 28 januari 2010
FNUIKEN
UIT:
Respect (Stefaan Michielsen, De Tijd, 26 januari 2010)

CONTEXT:
Sommige politici sturen erop aan de bedrijven te bestraffen voor hun 'onbetamelijke' gedrag, door hun zwaardere lasten en tal van nieuwe verplichtingen op te leggen. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Het FNUIKT het initiatief en de ondernemingszin.

BETEKENIS:
een einde maken aan, beknotten

UITSPRAAK:
[fnui-kuhn]

WOORDFEIT:
Aanvankelijk betekende fnuiken letterlijk 'kortwieken': het afknippen van vogelvleugels om het vliegen onmogelijk te maken. Tegenwoordig heeft fnuiken uitsluitend een figuurlijke betekenis: 'beknotten', 'inperken', met als bijvoeglijk naamwoord fnuikend 'noodlottig'.
De herkomst van het woord is onduidelijk. Of er een verband is met het Oudfriese werkwoord fnuken 'stoten' is niet bekend.
Er zijn in het Nederlands nauwelijks woorden meer die met fn beginnen. Fniezen 'niezen', fnazel 'vezel' en fnits 'harpoen' zijn allemaal verouderd.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.