dinsdag 30 maart 2010
FOERAGEREN
UIT:
Bescherming weide- en akkervogels in Groningen flink verbeterd (AgriHolland, 25 maart 2010)

CONTEXT:
Daardoor ontstaat een mozaïek van grasland en akkerland in een bepaald gebied, waarin weide- en akkervogels veilig kunnen FOERAGEREN, broeden en groot worden.

BETEKENIS:
naar voedsel zoeken

UITSPRAAK:
[foe-ra-zjee-ruhn]

WOORDFEIT:
Foerageren komt van het Franse fourrager 'voor voer zorgen, foerage [= eten] verzamelen'. Het Franse fourrage betekende 'veevoer' en is afgeleid van feurre 'stro'. Dit woord komt weer uit het Frankisch, een Germaanse taal, en is verwant aan ons woord voer.
Foerageren en foerage kwamen in het Nederlands eerst vooral in soldatentaal voor: het Woordenboek der Nederlandsche Taal omschrijft fourage als "Veevoeder, inzonderheid hooi en stroo. Vooral als militaire term." Tegenwoordig wordt foerageren vooral voor voedsel zoekende dieren gebruikt.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.