donderdag 3 mei 2012
GALLOCENTRISCH
UIT:
Gidsland Nederland is een beetje de weg kwijt (Wilfred van de Poll, Trouw, 1 mei 2012)

CONTEXT:
Herder keerde zich, zo schrijft Joep Leerssen in zijn boek 'Nationaal denken in Europa' (1999), tegen het 'GALLOCENTRISCHE, nivellerende kosmopolitisme van de Verlichting'. Tegen de elite van zijn tijd, kortom.

BETEKENIS:
sterk gericht op wat met het Frans en de Fransen te maken heeft

UITSPRAAK:
[gal-lo-sen-tries]

WOORDFEIT:
Gallo- in gallocentrisch verwijst naar het Frans en de Fransen. Het huidige Frankrijk werd in de Romeinse tijd Gallië (Gallia) genoemd.
Woorden die eindigen op -centrisch betekenen 'gericht op wat in het eerste deel van het woord genoemd wordt', vaak met de bijgedachte dat je min of meer blind bent voor alles daarbuiten. Zo is egocentrisch 'geheel gericht op het eigen ego', etnocentrisch 'het (eigen) volk vooropstellend' en antropocentrisch 'de mens centraal stellend'.

Vandaag in Woordspot: uitleg bij botvieren.

tekstcorrectie

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.