dinsdag 10 mei 2011
GEBORNEERD
UIT:
Kind van de oorlog (Cyrille Offermans, De Groene Amsterdammer, 4 mei 2011)

CONTEXT:
Montag belichaamt de verlichte, intellectuele, een tikkeltje anarchistische versie van de GEBORNEERDE 'fatsoensrakker' van enkele decennia geleden.

BETEKENIS:
bekrompen, kleingeestig

UITSPRAAK:
[guh-bor-neerd]

WOORDFEIT:
Geborneerd is ontleend aan het Franse borné 'beperkt van geest'. Dat is het voltooid deelwoord van borner 'beperken, begrenzen', waaraan het Nederlands borneren, met dezelfde betekenis, dankt. In figuurlijke zin is een geborneerd iemand iemand die dom is, beperkt van begrip, of iemand met beperkte beginselen, bekrompen van geest.
Borné en borner zijn afgeleid van het Picardische (Noord-Franse) borne 'grenssteen', dat op een middeleeuws-Latijns woord butina of bodina voor 'grenssteen' teruggaat.

8 nummers en boekje voor 25

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.