dinsdag 10 januari 2012
GEMELIJK
UIT:
Nieuws over de nageboorte van het paard (Marc van Oostendorp, Neder-L, 9 januari 2012)

CONTEXT:
De acteurs van Het Bureau zijn allemaal briljant, maar het meest geldt dat voor Joop Keesmaat, die meneer Beerta speelt met een ongekend gevoel voor psychologische nuance. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit iemand zo GEMELIJK horen praten als Keesmaat af en toe doet. Hij is de vleesgeworden gemelijkheid.

BETEKENIS:
knorrig, ontevreden, slechtgehumeurd

UITSPRAAK:
[gee-muh-luhk]

WOORDFEIT:
Gemelijk is in het Middelnederlands (1200-1500) afgeleid van geme, een variant van game. Game/geme betekende 'grap, streek' en gemelijk dus 'grappig'. In de loop der eeuwen verschoof de betekenis van 'grappig' via 'wonderlijk, vreemd' naar 'zonderling, moeilijk te begrijpen', naar 'kieskeurig' en tot slot naar 'ontevreden, knorrig'.
Het Middelnederlandse game/geme en het Engelse woord game hebben dezelfde Germaanse oorsprong. In het Engels heeft de betekenis van game zich ontwikkeld tot het huidige '(onderdeel van een) spel'.

10 nummers en boekje

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.