dinsdag 20 januari 2015
 
 

gentrificatie (de)

betekenis

verbetering van een wijk door rijke nieuwkomers; yuppificatie

uitspraak

[gen-trie-fie-ka-(t)sie] of [dzjen-trie-fie-ka-(t)sie]

citaat

"De timmerseksueel zou een vorm van verzet zijn tegen kantoormentaliteit, een reactie op digitalisering. Een stedelijke woudloper, een metafoor voor gentrificatie. Bovenal zou de timmerseksueel een teken zijn van mannelijkheid in crisis."
Bron: Pas op voor de timmerseksueel (Linda Duits, The Post Online, 15 januari 2015)

woordfeit

Gentrificatie duidt op de verbetering van een buurt of stadsdeel in economisch en cultureel opzicht, onder meer doordat er (jonge) mensen met geld komen wonen. Een nadelig effect kan zijn dat de sociale cohesie verstoord wordt en de huizen duurder worden.
In gentrificatie, een vernederlandsing van het Engelse gentrification, zit het woord gentry. Daarmee zijn mensen van de 'betere stand' bedoeld, zoals landadel en (groot)grondbezitters.
Aan de basis hiervan liggen de Latijnse woorden gens 'stam, geslacht' en gentilis 'van hetzelfde geslacht'. Later ging gentilis 'van voorname geboorte' betekenen; het Frans nam dat over als gentil 'van adel, nobel, voornaam', dat tot het Engelse gentry leidde.

 
 
 
 


Taalboeken zijn snel en voordelig te bestellen via de Onze Taal-webwinkel.
 
 
   Aan-/afmelden  Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.