Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
3 april 2017
 
geplogenheid (de)
betekenis
gewoonte, gebruik
 
uitspraak
[guh-plo-guhn-heit]

citaat
“Dat vonden de Nederlanders goed, maar dan wilden ze wél een lijst met alle aanwezigen, wat in strijd is met de vrijheid van vergaderen en alle diplomatieke geplogenheden. Uiteindelijk hebben ze een landingsverbod voor vliegtuigen uitgevaardigd.”
Bron: Op de hete koffie bij Hakan Olcay, Turks ambassadeur bij ons en ex-adviseur van Erdogan (Jan Antonissen en Tom Pardoen, Humo, 20 maart 2017)

woordfeit
In België is geplogenheid een gangbaar woord voor ‘gebruik, gewoonte’; het wordt voornamelijk in het meervoud gebruikt. Het is waarschijnlijk een afleiding van geplogen, dat ooit het voltooid deelwoord was van plegen in de betekenis ‘gewoon zijn (te)’. (Zie voor het verschil tussen de twee vervoegingen van het werkwoord plegen de website van Onze Taal.)
Het woord geplogenheid is mogelijk gevormd naar het voorbeeld van het Duitse Gepflogenheit, dat hetzelfde betekent en op dezelfde wijze is afgeleid van gepflogen, het voltooid deelwoord van pflegen.
 
 
 
Advertentie
Atlas van de Nederlandse taal 
(verschijnt 4 mei)
 

Wastafelsoldaatpistooldomkop en koekje. Het zijn een paar van de ruim 18.000 Nederlandse woorden die je over de hele wereld terugvindt. Baas spant de kroon. Dat woord vind je in maar liefst 57 talen terug. 

De Atlas van de Nederlandse taal grossiert in dit soort weetjes en voorziet ze van uitleg. Op basis van vragen die elke taalliefhebber zichzelf weleens stelt, proberen de auteurs de wondere wereld van taal in het algemeen en de Nederlandse taal in het bijzonder op een boeiende manier in kaart te brengen. Waar ter wereld spreken mensen Nederlands? Wat betekent mijn familienaam? Hoeveel dialecten bestaan er? Waarom ergeren we ons zo aan d/t-fouten? 

Speciale voorintekenprijs

Als u vóór 14 april intekent, krijgt u € 5,- korting. U betaalt dan slechts € 34,99 in plaats van € 39,99. Deze korting geldt voor zowel de Nederlandse als de Vlaamse editie van de atlas. (Let op: de boeken verschijnen 4 mei.)  

Bestel nu
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief