donderdag 10 november 2011
GERIATER
UIT:
Paroxetine verhoogt valrisico ouderen (A.M. Alblas, Reformatorisch Dagblad, 8 november 2011)

CONTEXT:
Zo concludeerde klinisch GERIATER Nathalie van der Velde van het Erasmus MC in Rotterdam in 2007 dat vermindering van de medicatie bij ouderen tot halvering van het aantal valincidenten leidt.

BETEKENIS:
arts gespecialiseerd in ouderdomsziekten

UITSPRAAK:
[gee-rie-a-tuhr]

WOORDFEIT:
Een geriater beoefent de geriatrie, het geneeskundig specialisme dat zich met ouder worden en vooral met ouderdomsziekten bezighoudt. Het woord geriatrie is in het begin van de twintigste eeuw bedacht door de arts Ignatz Leo Nascher. Hij greep ervoor terug op het Griekse woord geron 'oude man' of geras 'ouderdom'. De uitgang -iatrie, die ook in onder meer psychiatrie gebruikt is, duidt op 'behandeling', en is afgeleid van het Griekse -iatreia 'behandeling'.


Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.