Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
22 maart 2018
 
getormenteerd
betekenis
gekweld, blootstaand aan of blijk gevend van geestelijke kwellingen

uitspraak
[guh-tor-men-teert]

citaat
“Dat alles zorgt voor te veel ruis in de tentoonstelling. Dat neemt niet weg dat All Too Human grote indruk maakt, dankzij vooral Bacons getormenteerde mensen en dieren en Freuds intieme portretten.”
Bron: Liefde en waanzin in verf gevangen (Nynke van Verschuer, NRC, 21 maart 2018)

woordfeit
Getormenteerd is het voltooid deelwoord van tormenteren ‘kwellen’. Het bijbehorende zelfstandig naamwoord is torment ‘kwelling, marteling’.
De bron van deze woorden is waarschijnlijk het Oudfrans, waar torment ‘zielenpijn’ en ‘martelwerktuig’ betekende. Dit woord gaat terug op het Latijnse tormentum ‘folterwerktuig, marteling’, dat verwant is aan torquere ‘draaien’. Het kan ook zijn dat het Nederlands het woord rechtstreeks uit het Latijn heeft overgenomen.
De moderne Franse spelling van torment is tourment, en ook die spelling is in het Nederlands terechtgekomen: volgens de officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) is zowel getormenteerd als getourmenteerd juist. 
 
 
 
Met korting naar Grote Vertaaldag
 
Op zaterdag 9 juni vindt in het Academiegebouw in Utrecht de Grote Vertaaldag plaats. Deze dag maakt deel uit van de manifestatie Nederland Vertaalt, die in het leven is geroepen om het belang van vertalen te onderstrepen.

De Vertaaldag wordt gepresenteerd door Paulien Cornelisse. De plenaire openingslezing wordt gegeven door Nelleke Noordervliet. In het lezingenprogramma spreken onder anderen Pieter Muysken (over vertalen en meertaligheid) en Antal van den Bosch (over vertaalcomputers en vertalers van vlees en bloed). Aan het eind van de dag vindt een tweegesprek plaats tussen vertaler David Colmer en een van ‘zijn’ dichters Ester Naomi Perquin, over hun samenwerking vertaler-schrijver.

Als Woordpostlezer kunt u met korting naar de Vertaaldag: u betaalt voor het programma inclusief lunch € 50,- (i.p.v. € 60,-); de prijs voor het programma zonder lunch is € 35,- (i.p.v. € 45,-). Gebruik bij uw aanmelding de kortingscode NV8OT. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 
Meer informatie / aanmelden
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief