dinsdag 21 juni 2011
GEVERSEERD
UIT:
Hoger onderwijs: het Haags casino (Scienceguide.nl, 15 juni 2011)

CONTEXT:
Die partij is wel gehalveerd, maar met haar politiek zeer GEVERSEERDE minister op het pluche van OCW komt een echt liberaal beleid er nog steeds niet.

BETEKENIS:
bedreven, ervaren

UITSPRAAK:
[guh-ver-seerd] of [guh-ver-zeerd]

WOORDFEIT:
Geverseerd is enkele eeuwen geleden in het Nederlands terechtgekomen naar analogie van het Franse versé 'ervaren'. Dat is terug te voeren op het Latijnse versatus 'ervaren', het voltooid deelwoord van versari, dat 'bedreven zijn in, zich bezighouden met' en 'zich bevinden' betekende. Het is verwant met versare 'omdraaien, van alle kanten bekijken' en vertere 'draaien, omkeren'.
Aan versari danken het Frans en het Nederlands ook verser en verseren voor 'verkeren, zijn' (in moeilijkheden verseren).

8 nummers en boekje voor 25

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.