WEEKDAGdatumJAAR
GRAFIEK
UIT:
ARTIKELNAAM (SCHRIJVERvanARTIKEL, BRONNAAM, DATUMvanBRON)

CONTEXT:
HIERdeCONTEXTwaarinWOORDPOSTWOORDstond

BETEKENIS:
HIERdeBETEKENISvanWOORDPOSTWOORD

UITSPRAAK:
[HIERdeUITSPRAAKklemtoonONDERSTREEPT]

WOORDFEIT:
HIERhetWOORDFEIT

tekstcorrectie

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.