donderdag 22 juli 2010
GUSTNADO
UIT:
Vooral valwinden bij noodweer 14 juli (KNMI-website, 21 juli 2010)

CONTEXT:
GUSTNADO'S duren enkele seconden tot hooguit enkele minuten en kunnen in hoogte verschillen van een meter tot enkele tientallen meters. Ze staan niet in contact met de wolkenbasis en met de grond, zoals windhozen.

BETEKENIS:
speciaal soort wervelwind

UITSPRAAK:
[gust-na-do] (met een gewone g of de g van goal)

WOORDFEIT:
Een gustnado lijkt op een windhoos, maar ontstaat op een andere manier - vaak als het stevig onweert. Het KNMI heeft er een definitie van.
Het woord is in het Engels gevormd op basis van de Engelse woorden gust 'windstoot' en tornado 'wervelstorm'. Volgens de etymologische naslagwerken gaat tornado terug op het Spaanse tronada 'onweer' en is het door associatie met het eveneens Spaanse tornar 'draaien' veranderd in tornado. Het Spaans heeft tornado overigens weer uit het Engels teruggeleend.

5 voor 12 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.