dinsdag 26 mei 2009
HALITOSE
UIT:
Waarom stinkt mijn adem? (AD, 22 mei 2009)

CONTEXT:
Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft HALITOSE. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor. Sommige mensen hebben last van halitose, terwijl ze er zelf niets van merken. Een manier om er achter te komen of je er last van hebt, is door het te vragen aan een goede bekende.

BETEKENIS:
slechte adem

UITSPRAAK:
[ha-lie-to-zuh]

WOORDFEIT:
Halitose is de medische term voor 'slechte adem'. Het woord is gebaseerd op het Latijnse woord halitus voor 'adem'. Daaraan is het achtervoegsel -ose toegevoegd, dat in de medische terminologie een (ziekelijke) toestand aanduidt die niet het gevolg is van ontstekingen (in dat geval wordt de uitgang -itis gebruikt).
Een alternatieve vakterm voor het verschijnsel is foetor ex ore, letterlijk 'stank uit de mond'.
In het Nederlands komt de term halitose pas sinds de twintigste eeuw voor. Het Engelse halitosis is al sinds de negentiende eeuw bekend.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.
.