Woordpost logo Onze Taal logo
donderdag 10 oktober 2013
 
 

hedonisme

betekenis

opvatting dat genieten het hoogste goed en doel is

uitspraak

[hee-do-nis-muh]

citaat

Weg dus met Calvijn en tijd voor meer hedonisme. Meer Spaanse wijn met Portugese kurk in een Italiaanse zwembroek op een Grieks strand!
Bron: Hedonisme (Jesse Frederik, De Groene Amsterdammer, 9 oktober 2013)

woordfeit

Het achtervoegsel -isme duidt op een leer, opvatting of stroming. In hedonisme zit het Griekse woord voor 'genot, lust': hèdonè; hedonisme is de 'opvatting dat genot het hoogste goed is'. In afgezwaktere zin betekent het 'genotzucht'.
De Griekse filosoof Epicurus gold als een belangrijk pleitbezorger van het hedonisme: hij beschouwde lichamelijk en vooral geestelijk genot als het doel van het menselijk handelen. Naar hem is het epicurisme genoemd, dat eveneens 'genotzucht' is gaan betekenen.

 
 
 
  cadeau-abonnement
 
 
  pointer Aan-/afmelden pointer Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.