dinsdag 23 april 2013
HERAUT
UIT:
Frits Spits stapt ook op om Koningslied (De Telegraaf, 22 april 2013)

CONTEXT:
Frits Spits presenteerde Oranjejournaals rond het Koningslied op Radio 2. Daar stopt hij nu mee.
Frits: "Ik wil solidair zijn als HERAUT. Mijn rol in het Oranjejournaal was de HERAUT van het Koningslied te zijn."


BETEKENIS:
(min of meer officiële) boodschapper

UITSPRAAK:
[hee-raut]

WOORDFEIT:
Herauten waren functionarissen die namens een vorst of heer boodschappen verkondigden en plechtigheden organiseerden. Tegenwoordig kunnen mensen symbolisch als heraut worden aangewezen; zo zullen bij de inhuldiging van Willem-Alexander enkele herauten aanwezig zijn.
Heraut is in de veertiende eeuw ontleend aan het Franse héraut, dat teruggaat op het middeleeuws Latijnse heraldus. Dat woord komt weer uit het Germaans, om precies te zijn van het Frankische woord hariwald 'legeraanvoerder'. Later verschoof de betekenis naar 'aankondiger, boodschapper'.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.