Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
12 december 2016
 
hermeneutisch
betekenis
uitlegkundig
  
uitspraak
[her-mee-neu-ties] of [her-muh-nui-ties]
 
citaat
“We leven duizenden jaren later in een andere cultuur. Ook de SGP is niet meer voor steniging van overspeligen. Dat heeft dus te maken met de hermeneutische vraag wat we aan moeten met deze teksten.”
Bron: Dr. Sam Janse: Geweld in Bijbeltekst blijft iets ongemakkelijks houden (Albert-Jan Regterschot, Reformatorisch Dagblad, 9 december 2016)

woordfeit
De hermeneutiek is het vakgebied dat zich bezighoudt met de theorie van wetenschappelijk verantwoorde uitleg van teksten, in het bijzonder van literaire en bijbelteksten. Hermeneutisch is het bijvoeglijk naamwoord bij hermeneutiek.
De woorden zijn via het Latijn op het Grieks terug te voeren. Ze houden verband met de Griekse woorden hermèneutès (‘uitlegger, tolk’) en hermèneuein (‘verklaren, vertolken’).
 
 
 
(Aanbod van Onze Taal)
Oefenen voor het Groot Dictee?
 
Wie meeschrijft met het Groot Dictee, heeft het niet makkelijk. Voor iedereen die zich goed wil voorbereiden, is er 5000 venijnige dicteewoorden. Dit boek is samengesteld door de taaladviseurs van het Genootschap Onze Taal en bevat: 
  • vijfduizend dicteewoorden, mét uitleg
  • een overzicht van de belangrijkste spellingregels
  • honderd leuke weetjes over bijzondere woorden
  • tientallen oefenzinnen, barstensvol instinkers
Bestel nu
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief