donderdag 5 april 2012
HETERODOX
UIT:
Staatsgevaarlijk gespuis (Maarten Wisse, Theoblogie, 2 april 2012)

CONTEXT:
Vanuit dat perspectief is onderzoek naar de geschiedenis van de theologie een voortdurend leerproces waarin zowel zogenaamd orthodoxe als HETERODOXE standpunten van bijna evenveel belang zijn.

BETEKENIS:
van de rechte leer afwijkend

UITSPRAAK:
[hee-tuh-ro-doks]

WOORDFEIT:
Je hebt orthodox en heterodox. Wie orthodox is, is 'recht in de leer': zo iemand houdt streng vast aan traditionele dogma's, meestal in religieus opzicht. Orthodoxie komt soms in de buurt van fundamentalisme. In orthodox zitten de Griekse woorden orthos 'juist, recht' en doxa 'mening, oordeel'.
Iemand die afwijkt van de traditionele leer, is heterodox. Het Griekse heteros betekent 'anders'. Het zit ook in heteroseksueel: 'gericht op het andere geslacht'.

tekstcorrectie

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.